Padeda Pakeisti Ateitį

http://www.kalba.lt/

Šiandien gimnazijoje svečiavosi SMK Socialinių mokslų kolegijos atstovai, kurie papasakojo apie studijų galimybes bei pakvietė į kasmetinį jaunimo festivalį "Vibelift".

Vasario 6 dieną gimnazistai dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2020, kurioje ieškojo aktualios studijų informacijos, dalyvavo paskaitose, bendravo su aukštųjų mokyklų atstovais bei karjeros konsultantais.

VGTU Architektūros fakulteto kūrybinės dirbtuvės gimnazijoje

Vasario 3 dieną, mūsų gimnazistai dalyvavo architektūrinėse kūrybinėse dirbtuvėse "Mokymasis neįprastose mokyklos erdvėse". Kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai grupėmis tyrinėjo mokymui "neįprastas" mūsų gimnazijos erdves ir išbandė galimybes suvokti, kaip erdvė veikia, kokias galimybes ji teikia ir kaip ją galima pertvarkyti, keisti ir pritaikyti mokymuisi. Kūrybinius procesus kuravo VGTU Architektūros fakulteto dėstytojai ir doktorantai: Liutauras Nekrošius, Edita Riaubienė, Dalia Traškinaitė, Grėtė Brukštutė. Moksleiviai pasidalinę grupėmis pagal spalvas, ieškojo dar nepanaudotų erdvių ir savo išmaniaisiais įrenginiais jas fotografavo. Vėliau elementariomis grafinėmis programomis apdorojo nuotraukas, braižė plakatus ir pristatė. Reflektuodami gimnazistai pasidžiaugė naujais metodais, greito rezultato galimybėmis, naujomis pažintimis ir išsakė lūkesčius, kad jų pasiūlyti erdvių projektai bus įgyvendinti. Pristatymo metu dalyvavo gimnazijos direktorius A. Girdžiūna. Jam pavyko išgirsti pasiūlymus, kaip įvairius gimnazijos erdves būtų galima panaudoti mokymuisi. Kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su dėstytojais, susipažino su nauju idėjų projektavimo metodu, konsultavosi apie architekto profesiją.

Sumanaus moksleivio akademija
Ketvirtus metus Antano Smetonos gimnazija bendradarbiauja su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Trisdešimt penki gimnazistai dalyvauja verslumo ugdymo centro organizuojamose „Sumanaus moksleivio akademijos“ veiklose. Jų tikslas suteikti mokiniams galimybę naudotis universiteto mokymo baze, laboratorijomis ir jų įranga, susipažinti su šiuolaikinėmis tyrinėjimo technologijomis ir metodais.
Sausio 27 d. Kaune vyko antrasis „Sumanaus moksleivio akademijos“ užsiėmimas, į kurį vyko 35 mokiniai: 20 - pirmų klasių, 15 - antrų klasių. Gimnazistai dalyvavo pasirinktoje veikloje: gamtos mokslų, inžinerijos ar verslumo. Užsiėmimus vedė universiteto dėstytojai.
Gimnazistams yra sudaromos galimybės per praktinę veiklą pasirinkti tolesnę mokymosi/studijų/karjeros kryptį.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje sausio 17 dieną lankėsi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovė, kuri supažindino mokinius su stojimo sąlygomis ir studijų galimybėmis. 

Sausio 20 dieną gimnazistai susipažino su galimybėmis studijuoti Danijoje.

 

 

Lapkričio 21 dieną Antano Smetonos gimnazijoje lankėsi KASTU International organizacijos atstovas, kuris III-IV klasių gimnazistams papasakojo apie studijų galimybes Danijoje, Olandijoje, Anglijoje, Kinijoje, Švedijoje bei Suomijoje.

Lapkričio 18 d. metodiniame pasitarime pedagogės diskutavo kaip mokyti mokinius mokytis, kad jie patirtų mokymosi sėkmę ir pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Lapkričio 18 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai dalyvavo   VGTU dėstytojų ir studentų paskaitose:  „Aplinkosauga – užburtas ratas. Tu jame!“ (Doc. dr. Rasa Stankevičienė), „Finansinių „riešutėlių“ gliaudymo ypatumai“, (lektorė Irena Danilevičienė)“Studijos VGTU – rimtas požiūris į ateitį“ (vyr. specialistė Valerija Bernotienė), tai pat dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose „Elektronika kitap“, kuriuos vedė VGTU Elektronikos fakulteto studentai.

 

Lapkričio 7 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos II-III klasių mokiniai kartu su fizikos mokytoja R. Mogeniene vyko į Vilniaus kolegiją ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą.

 

Vilniaus kolegijoje mokiniai susipažino su studijų galimybėmis bei bankininko profesija. Taip pat susipažino su Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto imitacinėmis bendrovėmis  “VIKO BANKAS” ir “VIKO DRAUDA”, turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias apie bankininkystę, pinigus bei draudimą.

 

Vilniaus Gedimino technikos universitete Kūrybinių industrijų fakultete gimazistai sužinojo kaip kuriami garsai filmuose bei mokėsi viešojo kalbėjimo.

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Ukmergės švietimo ir pagalbos tarnybos centre vyko rajono ugdymo karjerai specialistų, MMB kuratorių, ekonomikos mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu J. Basanavičiaus gimnazijos MMB kuratorė Vilma Grigienė pristatė „Junior Achievement“ tarptautinės MMB mugę, vykusią Prancūzijoje, aptartos galimybės dalyvauti Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Jaunųjų bendrovių verslo idėjų konkurse, susitarta dėl planuojamų ugdymo karjerai renginių mokyklose ir rajone.

2019 m. rugsėjo 18 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje ketvirtų klasių gimnazistams paskaitą skaitė karjeros konsultantė, studijų užsienyje koordinatorė, „Kalba“ atstovė Aistė Rimkutė. Paskaitos metu mokiniai susipažino su studijų užsienyje sąlygomis ir galimybėmis.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija gegužės 30 dieną dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  inicijuojamoje visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Siekiant mokinius supažindinti su profesijų pasauliu bei ugdyti socialines emocines kompetencijas nepakanka vien mokyklose naudojamų metodų. Vykdami į tėvų, globėjų, artimųjų ir pažįstamų darbovietes gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su darbo aplinka, profesijomis, karjeros galimybėmis, lavinti socialines emocines kompetencijas.

 

I-III gimnazijos klasių mokiniai vyko į Ukmergės Dukstynos pagrindinę mokyklą, Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą, „Šilo“ progimnaziją, Ukmergės l/d „Nykštukas“, Ukmergės l/d „Saulutė“, Ukmergės l/d „Žiogelis“, Ukmergės l/d „Eglutė“, Ukmergės l/d „Buratinas“, N.Jutkienės antstolių kontorą, UAB „Gimtoji žemė“, UAB „Akeso“, G.Žemaičio indvidualią įmonę, Užimtumo tarnybą, servisą UAB „Lanžeronas“, kirpyklą „Skarlete“, Ukmergės r. policijos komisariatą, Jaunimo laisvalaikio centrą, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybą, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, Ukmergės kultūros centrą, Ukmergės vartotojų kooperatyvą, UAB „Ukmergės šiluma “, „Ryto” specialiąją mokyklą, AB „Vilkma“.
               
Mokiniai aktyviai dalyvavo, atsakė į pateiktus anketos klausimus. Parengę pristatymus, birželio 18 dieną, savo įspūdžiais pasidalins su gimnazijos bendruomene.

 

 

"Daugiau žinosi - drąsiau pasirinksi"

Balandžio 11 dieną ir balandžio 17 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos antrų klasių mokiniai dalyvavo projekte „Daugiau žinosi-drąsiau pasirinksi“, kuris vyko Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje esančiomis specialybėmis bei išbandyti virėjo, barmeno, padavėjo, automechaniko, elektromontuotojo, floristo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijas.

 

 

„Aukštųjų mokyklų diena“

Vasario 26 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje vyko tradicinis renginys „Aukštųjų mokyklų diena“. Pamokas mokiniams vedė dėstytojai iš Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio akademijos, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, Kauno technologijos universiteto.  Mokiniai taip pat turėjo galimybę sužinoti apie stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas, studijų programas, sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus. Su karjeros planavimu ir studijomis užsienyje supažindino „Kalba“ atstovė.

 

Vasario 25 dieną, Antano Smetonos gimnazijoje lankėsi LAMABPO atstovė, kuri supažindino abiturientus su stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka, paaiškino kaip teisingai užpildyti stojimo prašymus LAMABPO sistemoje.

 

Sausio 23 d.  Antano Smetonos gimnazijoje lankėsi buvę gimnazistai, studijuojantys Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI), Titas Kumetaitis, Gabija Daunoravičiūtė ir Emilija Arsabaitė. Susitikime su mokiniais jie papasakojo apie Vilniaus universitetą, savo stojimo patirtį, studijas, studentišką gyvenimą, laisvalaikį, atsakė į dominančius klausimus.

 

Šių metų gruodžio 4 dieną Antano Smetonos gimnazijos gabūs dailei I - III klasių gimnazistai vėl lankėsi Vilniaus dailės akademijoje. Menininkas, dekanas Česlovas Lukenskas papasakojo apie Vilniaus, Klaipėdos ir Telšių fakultetus, pristatė profesijas, kurias galima įsigyti. Gimnazistams pristatė dizaino, fotografijos, tapybos, tekstilės, grafikos, restauravimo katedras, parodė, kaip dirba studentai, pakvietė atvykti su savo kūrybos aplankais konsultacijoms, supažindino su dėstytojais, kurie išsamiai papasakojo apie stojimo galimybes, gebėjimų poreikį ir nurodė siekius, kurių reikia stojant į vieną ar kitą fakultetą. Dekanas, kaip nuoseklaus bendravimo išraišką, gimnazijai padovanojo knygų, dailės albumų.
Lankydamiesi Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje, retrospektyvinėje parodoje "Kosmos", gimnazistai apžiūrėjo Antano Sutkaus fotografijas ir padedami dailės ir fotografijos mokytojos Romualdos Zareckienės, praplėtė dailės istorijos žinias, susipažino su dailės istorijos kursu, dailininkų darbais, ieškojo laikmečio įvykių poveikio kūrybai ir kūrybos stilių kaitos požymių.

 

Mokinių mokomųjų bendrovių programa (MMB) suteikia mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos suole. Įkurdami MMB mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda.

 

 MMB tikslas:

 

1.      Suteikti progą mokiniams įgyti verslo praktikos. Kuri papildytų įgytas teorines verslo ir ekonomikos žinias.

 

2.      Skatinti mokinius ugdytis kritinį mąstymą, vadovavimo įgūdžius.

 

3.      Supažindinti mokinius su karjeros galimybėmis ir lavina pagrindinius įgūdžius.

 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje veikia dvi mokomosios bendrovės „Jaukinukai“ ir „Šėrink.“

 

 

Fizikos pamokos netradicinėje aplinkoje

 

Gruodžio 3  ir sausio 7 dienomis fizikos pamokos vyko netradicinėje aplinkoje. Gimnazistų grupė iš II-III-IV klasių fizikos pamokas stebėjo VGTU transporto inžinerijos ir logistikos fakultete bei KTU matematikos ir gamtos mokslų fakultete. KTU darydami laboratorinius darbus nustatė dujų tankį,  matavo garso greitį įvairiuose metaluose, tyrinėjo Ampero jėgą, Frenelio biprizme nustatė šviesos bangos ilgį, stebėjo fizikos demonstracijas ir išklausė paskaitą apie  „Medžiagas ir nanotechnologijas“.

 

Šių pamokų metu mokiniai ne tik praplėtė savo fizikos žinias, bet ir sužinojo apie stojimo sąlygas šiuose universitetuose.

 

 

 

Gruodžio 17 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje biologijos pamoką vedė kinologas, VU dėstytojas Artūras Zaleskas. Pamokos metu lektorius kalbėjo apie sąlyginius ir nesąlyginius refleksus, kurie padeda ne tik išgyventi, bet ir išmokti. Į gimnaziją dėstytojas atvyko kartu su vokiečių aviganiu, todėl ne tik papasakojo, bet ir pademonstravo, kaip  dresuojami šunys. Taip pat supažindino su darbu pasienio policijoje.

 Dėkojame lektoriui už įdomią ir naudingą pamoką.

 

Karjeros diena "Šok į tėvų klumpes" Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje

                    

       Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centras ketvirtus metus inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Šiais metais prie šios iniciatyvos prisijungė ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, organizuodama karjeros dieną I ir III klasių gimnazistams. Renginio tikslas - supažindinti mokinius su įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklomis, darbo aplinka bei tėvų, globėjų, artimųjų profesijomis ir karjeros galimybėmis. Mokinius maloniai priėmė ir su profesijomis supažindino Ukmergės rajono policijos komisariatas, Ukmergės rajono švietimo pagalbos tarnyba, L/d „Nykštukas“, VŠĮ Ukmergės ligoninė, L/d „Saulutė“, kirpykla „Skarlete“, VŠĮ Jaunimo laisvalaikio centras, Ukmergės savivaldybės Turto ir įmonių valdymo poskyris, UAB „Statybos montavimo darbai“, UAB „Ukmergės šiluma“, Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, UAB „Likmerė“, Autoservisas UAB „Lanžeronas“, L/d „Žiogelis“, Deltuvos seniūnija, „Gėlių krautuvėlė“ (Anykščių g.), Deltuvos sen., Žalgirių km. esantis ūkis, Ukmergės pieninė, AB „Rokiškio pienas“ filialas, VĮ Ukmergės miškų urėdija, UAB „Paina ir KO“. Mokiniai, atlikdami praktines užduotis, atsakydami į klausimyne esančius klausimus, gavo naudingos informacijos bei galimybę artimiau susipažinti su įvairiomis profesijomis.

      Dėkojame mokinius priėmusioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

                  Karjeros koordinatorė Justina Požerskienė

2018 m. gegužės 18 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Justina Požerskienė skaitė paskaitą Vepriuose stovyklaujantiems LSU Kėdainių "Aušros" progimnazijos mokiniams. Mokiniai, atlikdami įvairias užduotis ir žaisdami žaidimus lavino laiko valdymo bei komandinio darbo įgūdžius.

Gegužės 15 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos I-II klasių mokiniai lankėsi Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Gimnazistai susipažino su mechanikos inžinerijos, mechatronikos ir robotikos specialybėmis, išsiaiškino, kokios yra karjeros galimybės, lankėsi laboratorijose. 

Karjeros koordinatorė 

Justina Požerskienė

 

 

Balandžio 24 dieną Antano Smetonos gimnazijoje savo sėkmės istorija pasidalino Rokas Galvonas  -  vienas jauniausių ir perspektyviausių virtuvės šefų Lietuvoje, turinčiu savo restoraną Taujėnų dvare. Svečias papasakojo nuo ko prasidėjo jo karjeros kelias, kaip siekė tikslų, su kokiais sunkumais teko susidurti. R. Galvonas skatino mokinius drąsiai siekti savo svajonių, nuolat mokytis  ir tobulėti.

 

Karjeros koordinatorė

Justina Požerskienė

 

 

Balandžio 19 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje lankėsi kariūnai iš Generolo Jono Žemaičio karo akademijos. Svečiai supažindino mokinius su akademijos tikslais, teikiamomis socialinėmis garantijomis, pristatė studijų kryptis, stojimo sąlygas. Generolo Jono Žemaičio karo akademijos studentai papasakojo kokia yra kariūno diena, kas labiausiai motyvuoja, kokios yra neformalaus ugdymo galimybės. 

 

Karjeros koordinatorė

Justina Požerskienė

 

UNIVERSITETŲ DIENA GIMNAZIJOJE
Vasario 28 d. gimnazijoje vyko universitetų diena. Sulaukėme docentų ir profesorių iš penkių universitetų: ASU, VGTU, KTU, LEU, VDU. Gimnazistams paskaitas skaitė ASU profesorius, mokslų daktaras Algirdas Jasinskas, studijų skyriaus stojančiųjų priėmimo grupės vadovė Giedrė Giedraitytė ir Daiva Gudritienė, LEU prof. habil. dr. Virginija Šlekienė ir prof. dr. Gitana Vanagaitė, VDU daktarė Violeta Vaitkevičienė ir docentė Asta Danilevičiūtė, VGTU docentas Julius Griškevičius, docentas Audrius Krukonis, lektorė Ivona Baranovskaja ir kiti svečiai.
Seminarą „Gabių vaikų ugdymas per lietuvių kalbos pamokas: iššūkiai ir galimybės" lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams vedė doc. Sonata Vaičiakauskienė.

 

"STUDIJOS 2018" LITEXPO

2018 m. vasario 8 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai lankėsi tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“, kuri vyko Litexpo parodų salėje, Vilniuje. Parodoje dalyvauja atstovai iš įvairių Lietuvos ir užsienio universitetų bei kolegijų, profesinio mokymo centrų taip pat verslininkai, karjeros konsultantai. Pagrindinė šių metų tema: „Įjunk ateitį“, o svarbiausias akcentas – būti ir kurti Lietuvai. Parodoje didelis dėmesys skirtas inovacijoms ir technologijoms studijose. Įvairių pranešimų metu buvo diskutuojama, kokios  kompetencijos ir žinios bus reikalingos netolimoje ateityje bei kodėl svarbu mokytis visą gyvenimą. Tikimės, kad apsilankymas šioje parodoje padėjo mūsų gimnazistams apsispręsti, kur mokytis, studijuoti, kaip planuoti savo karjerą.

 

 

Vasario 1–2 d. Aleksandro Stulginskio universitete lankėsi Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ASU klasės mokiniai.  Jie klausė dėstytojų vedamų paskaitų, lankėsi laboratorijoje, susipažino su Studentų atstovybės veikla ir dienai tapo ASU studentais!

 

Išklausytos paskaitos ir atlikti eksperimentai laboratorijoje papildė mokinių žinias, o nuoširdūs pokalbiai su patirtį turinčiais specialistais ir pasivaikščiojimas vieninteliame šalyje ASU studentiškame miestelyje suteikė puikią galimybę pažinti studentišką gyvenimą, pamatyti Universiteto „virtuvę“ iš vidaus, apmąstyti karjeros galimybes ir pasidomėti studijų programomis.

 

Sausio 23 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje lankėsi dėstytojai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Mokiniai susipažino su universiteto siūlomomis studijų programomis, priėmimo sąlygomis, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse.

"IT dabartis ir ateities tendencijos"

Gruodžio 21 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje lankėsi Marius Čižiūnas, IT specialistas, dirbantis Londone, "Sky" televizijoje.

Svečias papasakojo mokiniams apie savo karjeros kelią, IT specialisto darbą ir kaip internetas keičia verslo modelius.

Produktyviojo mokymosi diskusija

Lapkričio 24 dieną Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vykusioje mokyklų mugėje savo veiklas pristatė ukmergiškiai – Užupio pagrindinė mokykla – ir Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla. Apie šiose ugdymo įstaigose įdiegtą produktyvųjį mokymąsi kalbėjo mokyklų vadovai, mokytojai, patys mokiniai.

Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje jau treji metai 9–10 klasių mokiniai mokymąsi derina su veikla praktinio mokymosi vietose – parduotuvėse, gamyklose, bibliotekose, grožio salonuose. Mokiniai, diskusijoje drąsiai reiškė savo nuomonę, pasakojo, kad naujoji mokymosi forma padėjo jiems atrasti save, pakeitė santykius su mokytojais ir tarpusavyje, suteikė pasitikėjimo savimi, sugrąžino mokymosi motyvaciją.  Mokytoja Birutė Tiškevičienė teigė, kad ir mokytojų vaidmuo šiose klasėse kitoks nei kitose. Čia mokytojas daugiau patarėjas, draugas, patikėtinis. Devintokas Rapolas Smulskis, paklaustas, kuo ši mokymosi forma galbūt nepatinka, atsakė, kad nepatinka ne produktyvusis mokymasis, o kai kurių žmonių požiūris, kad jį renkasi negabūs, blogiausi mokiniai. Pats Rapolas mokėsi gerai, būtų patekęs į bet kurią gimnaziją, tačiau ketino išbandyti save kitokioje aplinkoje. Tai patvirtino ir dešimtą produktyviojo mokymosi klasę Užupio mokykloje baigęs Liutauras, dabar sėkmingai besimokantis gimnazijoje.

Parodoje buvo pademonstruotas abiejų mokyklų mokinių ir mokytojų sukurtas filmas, kuriame visuomenė išvydo mokinių veiklą praktinio mokymosi vietose, mokyklos klases, kuriose kiekvienas mokinys turi individualią kompiuterizuotą savo darbo ir poilsio vietą, išgirdo palankius įmonių vadovų, darbuotojų atsiliepimus.

Produktyviojo mokymosi klasėse mokinių neturi būti daug, todėl Užupio pagrindinės mokyklos direktorė Regina Razmienė pripažino, kad be savivaldybės palaikymo, pritarimo ir paramos produktyviojo mokymosi diegimas nebūtų įmanomas.

Produktyviojo mokymosi diskusijai vadovavo Švietimo aprūpinimo centro prie ŠMM rajonų koordinatorė Simona Plienaitytė ir mokslų daktarė Auksė Petruškevičiūtė. Šiuo metu Lietuvoje naująjį mokymąsi įdiegusios 5 mokyklos. Produktyvusis mokymasis prasidėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir netrukus paplito po visą pasaulį. Lietuviai šį mokymosi modelį perėmė iš vokiečių.

 

Ugdymo karjerai specialistė

Gražina Medišauskienė

 

 

 

Nacionalinė karjeros savaitė ir knygų Kalėdos Užupio pagrindinėje mokykloje

Šių metų lapkričio mėn. 24 d. Užupio pagrindinės mokyklos mokiniai į mokyklą rinkosi be vadovėlių. Ši diena buvo skirta knygų skaitymui ir susitikimui su Ukmergės krašto kultūros puoselėtojais Albinu ir Mantu Kristijonu Kuliešiais.

Šis renginys sutapo su nacionaline karjeros savaite. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su fotomenininko, rašytojo ir filmų kūrėjo profesijomis. Anglų kalbos mokytoja Sonata Terekienė pristatė Albino Kuliešiaus pezijos rinkinį „Pamesti eilėraščiai“.  Fotomenininkas papasakojo apie savo sukurtus foto albumus ir kalendorius, kurie pasiekė net tolimiausius pasaulio kraštus.

Renginio metu mokiniai žiūrėjo Manto Kristijono Kuliešiaus sukurtą filmą apie Ukmergę „Atmerk akis“. Mantas papasakojo apie filmo kūrimą, atsakė į mokinių pateiktus klausimus.

 

Ugdymo karjerai specialistė Gražina Medišauskienė

 

 

 

2017 m. gruodžio 14 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos IB klasės mokiniai lankėsi Vilniaus teritorinės darbo biržos, Ukmergės skyriaus, Jaunimo darbo centre, kuriame dalyvavo protų mūšyje apie profesijas. Dėkojame Jaunimo darbo centro vyr. specialistei Miglei Sakalytei.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai Aleksandro Stulginskio universitete.
Gruodžio 12 d. ASU klasės gimnazistai dalyvavo paskaitose ir atliko praktines užduotis Aleksandro Stulginskio universiteto laboratorijose.

 

Karjeros diena Antano Baranausko mokykloje

2017 m. gruodžio 1 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytojų ir mokinių komanda kartu su Kupiškio, Alantos, Utenos ir Anykščių profesinėmis mokyklomis, dalyvavo karjeros dienos renginiuose Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje. Mūsų komanda vedė renginius septintokams. Mokiniai aktyviai dalyvavo karjeros protmūšyje, kuriame įvairius klausimus apie profesijas, karjerą uždavė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas ir karjeros specialistė Gražina Medišauskienė. Septintokams teko pasukti galvas, sprendžiant neįprastus įdomiosios matematikos uždavinius. Šiuos užsiėmimus vedė matematikos mokytojas Jonas Čepukėnas ir profesinio rengimo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė. O kaip matematika be robotuko? Antro kurso elektroninės leidybos maketuotojas Tadas Kuzma septintokus džiugino valdydamas robotuką, kuris klausė ir atliko įvairias komandas. Mokyklos įvaizdžiu pasirūpino mokiniai Karolis Šišla, Valdas Tamelis, Faustinas Kinderis.

Karjeros specialistė Gražina Medišauskienė

 

 

 

Profesinio kelio beieškant...
Lapkričio 28 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai apsilankė Vilniaus dailės akademijoje. Vilniaus dailės akademijos docentas, Vilniaus fakulteto dekanas, menininkas Česlovas Lukenskas pristatė pastato ir akademijos susikūrimo istoriją, pavedžiojo po požemius, aprodė akademijos nuostabią biblioteką, supažindino su akademijoje vykstančiomis grafikos, keramikos, tekstilės, grafinio, daiktų, kostiumo dizaino studijomis. Gimnazistai turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti su dėstytojais, studentais, apžiūrėjo įrangą.
Mokytoja Romualda Zareckienė

Lapkričio 28 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos II c klasės mokiniai susitiko su įmonės Sostinės konstruktoriai, MB vadovu Juliumi Zarecku.  Svečias supažindino su statybų inžinerijos profesija.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos

ugdymo karjerai koordinatorė

Justina Požerskienė

Lapkričio 24 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje mokiniai susitiko su knygos „Bitonomija. Įvadas į pirmą milijoną internetu“ autoriumi, vieno iš aktyviausių Lietuvos paramos fondų įkūrėju, internetinio verslo milijonieriumi Benediktu Gyliu. Svečias pasidalino su mokiniais savo sėkmės istorija, pristatė knygą, kurią dovanojo mokiniams bei gimnazijos bibliotekai, kalbėjo apie tikslus, informacijos amžiaus pavojus, (ne)buvimą paprastu žmogumi.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos

ugdymo karjerai koordinatorė

Justina Požerskienė

 

Svečiuose Algirdas Kaušpėdas

 

Lapkričio 21 d. Želvos gimnazijoje lankėsi neeilinis svečias - architektas, grupės "Antis" lyderis ir dainininkas Algirdas Kaušpėdas. Atlikėjas, remdamasis gyvenimiška patirtimi, pristatė 15 frontmeno taisyklių, kurias galima pritaikyti ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Gimnazijai prisiminimui įteikė savo kūrybos knygą, kurioje atsiskleidžia grupės „Antis“ gyvavimo laikai.

Smagu, kad gimnazijos kasdienybę paįvairina ir savo gyvenimiška patirtimi pasidalija tokie svečiai.

Želvos gimnazijos Ugdymo karjerai koordinatorė Rūta Miciūtė

Lapkričio 13 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo finansinio raštingumo pamokoje "Kaip valdai savo finansus?", kurią vedė Swedbank pardavimų vadybininkė Daiva Zagorskienė. Pamokos metu mokiniai sužinojo, kas yra finansiškai raštingas žmogus, kaip valdyti savo biudžetą, kokia elgsena su pinigais būdinga konkretaus amžiaus mokiniams. Išsiaiškino, kaip aktyvus savo finansų valdymas padeda siekti gyvenimo tikslų.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos

ugdymo karjerai koordinatorė

Justina Požerskienė

 

 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos pirmų klasių gimnazistai lankėsi įmonėje UAB "Narbutas". Mokiniai stebėjo gamybos procesus,  susipažino su gaminama produkcija, naudojamomis technologijomis.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos

ugdymo karjerai koordinatorė

Justina Požerskienė

 

 

Spalio 19 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos 4 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Kastu International atstove Ineta Stebulyte. Susitikimo metu gimnazistai sužinojo apie studijavimo galimybes Danijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Anglijoje, Suomijoje. Sužinojo, kokie universitetų stojimo reikalavimai, kokia stojimo tvarka bei kuo skiriasi studijos Lietuvoje ir užsienyje.

 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos

ugdymo karjerai koordinatorė

Justina Požerskienė

 

Spalio 17 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos 1a klasės mokinės, kurias lydėjo technologijų mokytoja Edita Pečiulienė, vyko į „AB Vilkma“. Išvykos metu gimnazistės susipažino su įmonės veikla, gaminama produkcija bei naudojamomis technologijomis. Sužinojo, kokios įsidarbinimo galimybės, kokie reikalavimai darbuotojams.

 

Justina Požerskienė

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos

ugdymo karjerai koordinatorė

 

 

 

 

Krašto apsaugos diena

   Spalio 6 dieną Ukmergės r. Želvos gimnazijos II-IV klasių mokiniai lankėsi Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, kuriame vyko Krašto apsaugos dienos minėjimo renginys.
   Gimnazistai klausėsi paskaitų apie Lietuvos kariuomenės istoriją, saugumo politiką, buvo supažindinti su galimais karo tarnybos būdais. Dalyvavo sukarintuose praktiniuose užsiėmimuose: mokėsi taisyklingai mesti granatą, šaudė koviniais ginklais, apžiūrinėjo karinę techniką, važinėjo kariniais šarvuočiais, dalyvavo estafetėse, mokėsi savigynos gudrybių. Pasisėmę kariškos patirties, pasistiprino kareiviška koše.
   Šio renginio tikslas - stiprinti vyresnių klasių moksleivių pilietinį bei patriotinį ugdymą.

 

Ukmergės r. Želvos gimnazijos
UK koordinatorė Rūta Miciūtė

 

 

Rugsėjo 28 dieną, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Kalba.lt renginyje „Išsilavinimas ir karjera 2017“. Renginio metu mokiniai susipažino su studijų užsienyje galimybėmis, sužinojo, kokius žingsnius reikia atlikti norint tinkamai pasirinkti specialybę, dalyvavo paskaitose, kuriose pranešimų klausėsi lietuvių ir anglų kalbomis, turėjo galimybė atlikti karjeros testus.

Karjeros koordinatorė Justina Požerskienė